Top 25 Blockfinder
Rank Username Blocks Coins Generated
1 artsamara63 3742 22,085
2 gatmac 1838 11,491
3 lllkawneer 1032 6,454
4 XCM 951 5,857
5 TldKoBka 552 1,730
6 phoenixx 482 3,013
7 BaconOnMars 364 2,282
8 spacecrypto 325 2,035
9 hamlet718 240 1,501
10 bopos 217 1,357
11 jw108 112 700
12 AyzeLYC 101 631
13 dawsora 97 609
14 Vjacheslav51 72 452
15 MarsBot 65 407
16 jods 40 251
17 hunter666 32 202
18 clarkebelt 19 119
19 v 12 75
20 amin1371 10 63
21 jonny900 9 56
22 wolf 6 38
23 NikEvan 6 38
24 amiller112 4 25
25 gibbystone 3 19